İş Kazaları

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün verilerine göre dünyada her yıl ortalama 270 milyon iş kazası meydana geliyor. Yine ILO verileri gösteriyor ki; her gün ortalama 5 bin, yılda ise iki milyon işçi ölüyor ve 10 milyon işçi meslek hastalığına yakalanıyor. Türkiye’deki durumu inceleyecek olursak Tablo-1’de, 1995- 2012 yılları arasında meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında istatistiki veriler verilmiştir.

 

 

SGK 2014 yılındaki istatistiklerinde ise bize, 1. 679.990 adet bir veya daha fazla sigortalı işçi çalıştıran işyeri ve 13.967.837 tane sigortalı işçi (4a) var olduğunu söylüyor.

 

Aynı yıl meydana gelen iş kazası sayısı 221.366, iş kazası / meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı sayısı ise 1.626.

 

Ayrıca, İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisi basından takip ederek gerek meslek örgütlerinden gelen bilgileri, gerekse işçi yakınlarının bildirimlerini derleyerek 2014 yılında 1.886 işçinin yaşamını yitirdiği bilgisini veriyor. (işçi/memur/ esnaf ve kendi hesabına çalışanlar dahil.)

 

2014 yılında bir önceki seneye göre işçi ölümlerinde % 53 artış olduğunu görüyoruz. 2015 yılının verileri farklı parametreler ile şöyle karşımıza çıkıyor; iş kazalarında hayatını kaybedenlerin %7’sini kadınlar, %4’ünü göçmenler, %3’ünü ise çocuk işçiler oluşturuyor.

 

 

Grafik-1  

 

SGK’nın yaşanan iş kazası başına düşen ölüm sayısı grafiği aşağıda verilmiştir.

 

Türkiye’de iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu ölen işçi sayısına ilişkin verilerin tam olarak gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair bazı şüpheler ve tartışmalar mevcut. Bazı İSG uzmanları ve bazı işçi sendikaları, kaza/ölüm/meslek hastalığı verilerinin toplanmasında eksik uygulamaların olduğuna dikkat çekmektedirler. 

İş kazaları ve ölüm sayılarının, kayıt dışı işyerlerinin varlığı, her vakanın bildiriminin yapılmaması gibi sebeplerden dolayı resmi rakamların üzerinde olduğu iddia edilmektedir.

Öncelikli hedefimiz, bireylerin sağlıklı olma hakkına saygı duymak dolayısı ile yapılan iş kaynaklı işçide oluşabilecek hasarların önüne geçmek olmalıdır.

 

Önce insan, önce insan sağlığı.

Kazasız çalışmalar dileklerimizle.

 

Ezgi GÜLTEKİN

İnşaat Yüksek Mühendisi

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı