HİZMETLERİMİZ

Acil Eylem Planı

Acil Eylem Planı nedir?

Acil durumlar için önceden hazırlanan acil eylem planı nedir? Acil eylem planı hem mal hem de can güvenliğinin sağlanması için acil durumlarda yapılan tahliye, ilkyardım ve görev dağılımını içeren kapsamlı bir plandır. Öncelik can güvenliğini sağlamak olduğu için tahliye faaliyetlerinin sivil savunma tatbikatlarında mutlak tecrübe edilmiş olması gerekir.

Acil eylem planı işyerlerinin iş güvenliği bakımında kanuni olarak da gereken bir şeydir. Yapılacak denetimlerde acil eylem planıolmayan işyerlerinin ceza-i müeyyidesi olmaktadır. Bu yüzden iş güvenliği kapsamında acil eylem planı hazırlanmalı ve uygulanmak üzere belirli aralarla tatbik edilmelidir. Acil durumların ne zaman ortaya çıkacağı belli olmaz.

Günümüzde yaşanan işyeri facialarındaki can kayıplarının gerekli acil eylem planları yapılmamış işyerlerinde yaşandığı görülmektedir. Özellikle yangın anında başlangıçta yapılabilecek en küçük bir müdahalenin, telafisi imkansız zararların önüne geçeceği bilinmelidir. Acil durumlarda yapılacak tahliyelerin de can kayıplarını minimize etme noktasındaki katkısı tartışılamaz. Bu yüzden acil eylem planının ihmal edilmemesi, hazırlanmasından ziyade uygulama mantığının tüm çalışanlara tatbik ettirilmesi hayati önem taşımaktadır.

Acil durumların yaşanması halinde ortaya çıkan aksiliklerin plana dahil edilmesi için acil eylem planı olağanüstü durumlarda yenilenebilmektedir. Acil durumlarda yetersiz kalan uygulamaların ara değerlendirilmesi yapılıp plana dahil edilmesi hayati önem taşır. İkinci bir ihmal daha büyük zararlara neden olabilir.

Acil eylem planı geçerlilik süresi aslında işyerlerinin tehlike sınıfıyla ilgili bir zamanlama anlamı taşımaktadır.

  • Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinin acil eylem planlarının en geç 2 yılda bir yenilenmesi gerekir.
  • Tehlikeli sınıftaki işyerlerinin acil eylem planlarının en geç 4 yılda bir yenilenmesi gerekir.
  • Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinin acil eylem planlarının en geç 6 yılda bir yenilenmesi önemlidir.

 

Acil eylem planında;

  • İşyerinin açık adresi
  • Hazırlayanların isimleri
  • Olası acil durumlar
  • Sınırlandırıcı ve önleyici önlemler
  • Müdahale ve tahliye adımları yer almaktadır.