HİZMETLERİMİZ

İş Yeri Hekimliği Hizmetleri

İşyeri Hekimi Görevlendirilmesi

(İşletmenin Tehlike Sınıfına ve Çalışan Sayısına Göre)

 

Sağlık Gözetimi

  • İşe giriş ve dönüş muayenelerinin yapılması
  • Periyodik muayenelerin yapılması
  • Poliklinik hizmetlerinin verilmesi (gerekli hallerde)
  • Danışmanlık
  • İşyeri kazaları ve meslek hastalıklarının takibi
  • İşyeri hijyeninin sağlanmasında rehberlik ve takip
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantılarına iştirak edilmesi
  • Eğitim, bilgilendirme ve kayıt
  • Risk analizi ekibinde yer alma