HİZMETLERİMİZ

Risk Değerlendirmesi

Risk değerlendirmesi ve sonuç değerlendirmesi 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunundaki maddelere göre yapılmaktadır. İş güvenliği kapsamında yapılan çalışmaların rapor edilmesi de aynı sürecin parçasıdır. İsmi geçen kanunun bir maddesi sadece bu süreçle ilgilidir.

 

Risk değerlendirmesi nedir

İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının üzerinde en fazla durduğu konulardan biri de risk değerlendirmesi nedir konusudur. Zira bir işyerinin güvenliği risklerin hesap edilmesine bağlıdır. İş sektörü ile ilgili alınacak tedbirler risk değerlendirmesi sonucu ortaya çkar.

İşyerlerinde yaşanacak iş kazaları ve meslek hastalıklarının risk değerlendirmesi ile önlenmesi mümkün olmaktadır. Profesyonel bir şekilde yapılan risk değerlendirmesi iş güvenliğinin en önemli safhalarından birisidir.

 

Risk analizi yöntemleri

Risk analizi yöntemleri bilimsel bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Binlerce araştırma ve inceleme sonucunda en kapsayıcı yöntemleri belirlenmiş ve günümüz iş dünyasında bu metotlar en profesyonel şekilde kullanılmaktadır.

OSGB firması olarak yılların vermiş olduğu tecrübeyle iş ortaklarımız için en güvenli metotları belirlemek için değişik risk analizi yöntemleri kullanıyoruz. Çalışma koşullarındaki neden-sonuç ilişkilerini incelerken L Tipi Matris Analiz Yöntemini, geçmişe dönük 5 yıllık kaza analizi yaparken X Tipi Matris Yöntemini, olası tehlikelerin sonuçlarının çalışanlar üzerindeki olası etkilerini incelerken Fine-Kinley Yöntemini, birim ve materyal arızalarının sonuçlarını incelerken FMEA yöntemini, hataların kaynaklarını incelerken Hata Ağacı analizini kullanıyoruz.

Bunların dışında en yaygın olarak kullanılan risk analizi yöntemleri; Olay Ağacı Analizi (ETA), Tehlike ve İşletebilme Analizi (HAZOP), Neden-Sonuç Analizi, Olursa Ne Olur Analizi (What If), Ön Tehlike Analizi (PHA) ve İş Güvenlik Analizi (JSA)’dir.