İlk Yardım Eğitimi

İlk Yardım Eğitimi

 

29/07/2015 tarihli ve 29429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İlk Yardım Yönetmeliğine göre;

 

 • az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilk yardımcı,
 • tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilk yardımcı,
 • çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilk yardımcı,

 

bulundurulması zorunludur.

 

Kaza, yaralanma vb bir çok acil durumda Sağlık görevlileri gelinceye kadar, doğru ilk yardım uygulamalarıyla insan hayatının kurtarılmasını sağlayan bir eğitimdir.

 

İlk Yardım Eğitimi Konuları;

 • Genel İlk Yardım Bilgileri
 • Hasta, Yaralı ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi
 • Temel Yaşam Desteği
 • Kanamalarda İlk Yardım
 • Yaralanmalarda İlk Yardım
 • Yarık, Donma ve Sıcak Çarpmalarında İlk Yardım
 • Kırık, çıkık ve burkulmalarda İlk Yardım
 • Zehirlenmelerde İlk Yardım
 • Boğulmalarda İlk Yardım
 • Hasta ve Yaralı Taşıma Teknikleri