Kapalı ve Dar Alanda Çalışma Eğitimi

Kapalı ve Dar Alanda Çalışma Eğitimi

 

Bazı sektörlerde, işin niteliği ve faaliyet yürütülebilmesi bakımından kuruma ya da işletmeye ait kapalı ve dar alanlarda çalışma yapılması bir zorunluluktur. Karmaşık tesislerden basit tanklara kadar geniş bir alanda icra edilen bu çalışmalar esnasında maruz kalınabilecek olası kazalara karşı muhtemel riskleri minimize etmek ve sağlıklı bir çalışma yapabilmek açısından alınması gereken önlemler aşağıda belirtilen yönetmeliklerde işlenmiştir:

 

  • 12.08.2013 tarihli ve 28733 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
  • 19.09.2013 tarihli ve 28770 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
  • 05.10.2013 tarihli ve 28786 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
  • 05.11.2013 tarihli ve 28812 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tozla Mücadele Yönetmeliği 

 

Eğitim Konuları:

  • Kapalı ve dar alanlarda yapılan çalışmalar esnasında karşılaşılabilecek İş Sağlığı ve Güvenliği Riskleri
  • Çalışmalar esnasında İSG Risklerine karşı alınması gereken önlemler
  • Çalışmalar esnasında kullanılacak donanım ve ekipmanlar
  • Mevzuat hakkında bilgilenme