Mesleki Yeterlilik Eğitimi ve Belgesi (MYK)

Mesleki Yeterlilik Eğitimi ve Belgesi (MYK)

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilerek 6645 sayılı kanun numarası ile yasalaşmıştır. Kanun, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’nda da önemli değişiklikler yapmıştır.

 

Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri, çalışma ve iş dünyasını yakından ilgilendiren, bazı meslekler için getirilen belge zorunluluğu’dur. Kanuna göre, “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren 12 ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen eseslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır”.  

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 25/05/2015 tarihinde yayımlamış olduğu tebliğ ile 40 meslekte belge zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda ilgili tebliğde belirtilen mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir. İşbu tebliğin yayım tarihinden itibaren 12 ay sonra, 31/12/2016 tarihi itibariyle Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılamayacaktır.

 

Ahşap Kalıpcısı  

Alçı Sıva Uygulayıcısı 

Bacacı

Betoncu

Direnç Kaynak Ayarcısı  

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakcısı  

Pers Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü  

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakcısı

Endüstriyel Boru Montajcısı   

Isı Yalıtımcısı

İskele Kurulum Elemanı 

Otomativ Elektromekanikcisi

Otomativ Mekanikcisi    

Panel Kalıpcı

Seramik Karo Kaplamacısı

Sıvacı

Su Yalıtımcısı

Yangın Yalıtımcısı

Alçı Levha Uygulayıcısı

Aliminyum Kaynakcısı  

Betonarme Demircisi

Çelik Kaynakcısı

Doğal Gaz Altyapı Yapım Kontrol Personeli

Doğalgaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis  

Duvarcı

Hidrolik Pnömatikçi  

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapma Personeli 

İnşaat Boyacısı

Kaynak Operatörü

Makine Bakımcı  

Otomativ Montajcısı

Otomativ Saç ve Gövde Kaynakcısı

Plastik Kaynakçısı

Ses Yalıtımcısı

Tünel Kalıpcısı