Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

 

15/05/2013 tarihli ve 28648 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik”e göre İşveren, ilgili yönetmelikteki konuları kapsayacak şekilde çalışanlarının temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almalarını sağlamakla yükümlüdür. 

 

Verilen eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır:

 

  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az 1 kez
  • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 2 yılda en az bir kez
  • Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 3 yılda en az bir kez

 

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi;

  • Az tehlikeli sınıflarda 8 saatten,
  • Tehlikeli sınıflarda 12 saatten,
  • Çok tehlikeli sınıflarda ise 16 saatten az olmamak kaydıyla gerçekleştirilir.